Archive for the 'Nezařazené' Category

Infostánky k projektu Park Lutyně

Kvě 28 2024 Published by under Nezařazené

Zajímá vás poslední vývoj v chystaném projektu Park Lutyně? Chcete se na cokoliv zeptat? S čím vám stát může pomoci? Zpětná vazba je pro nás důležitá, a proto vyrážíme za vámi přímo do Dolní Lutyně. Rádi si s vámi popovídáme u našeho infostánku.

ČÍST VÍCE

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Infostánky k projektu Park Lutyně

Odpovědi na otázky spolku Zachovejme Poolší k projektu Park Lutyně

Kvě 23 2024 Published by under Nezařazené

V rámci transparentnosti odpovídáme na všech 41 otázek, které jsme obdrželi od spolku Zachovejme Poolší k vývoji projektu. Reagujeme tak na obavy ohledně ekologických dopadů na přírodu a kvalitu života lidí v Dolní Lutyni.

Projekt Park Lutyně se aktuálně nachází ve fázi příprav a průzkumů, tj. zjišťuje se, zda je realizovatelný tak, aby naplnil veškeré požadavky na ochranu přírody, udržitelnost, hygienické limity apod. Pokud se ukáže, že ne, projekt se realizovat nebude.

ČÍST VÍCE

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpovědi na otázky spolku Zachovejme Poolší k projektu Park Lutyně

Otevřený dopis Českému svazu ochránců přírody

Kvě 17 2024 Published by under Nezařazené

Dnes jsme odeslali otevřený dopis členu předsednictva Českého svazu ochránců přírody, panu Orlovi, ve kterém jsme vyjádřili zájem o schůzku se zástupci svazu.
Dopis reaguje na stanovisko ČSOP k zamýšlené strategické investici Park Lutyně v Moravskoslezském kraji.

V dopise jsme zdůraznili, že ctíme principy ochrany přírody a jsme připraveni detailně představit náš záměr i výsledky dosavadních analýz. Věříme, že dialog, naslouchání a fakta mohou překonat jednostranná negativní stanoviska a že můžeme najít řešení, které bude respektovat jak ochranu životního prostředí, tak i ekonomické zájmy regionu. Těšíme se na možnost setkání a konstruktivní diskuzi.

ČÍST VÍCE

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevřený dopis Českému svazu ochránců přírody

Výsledky orientačního inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu

Kvě 08 2024 Published by under Nezařazené

Prvním z dílčích výsledků aktuálně zadávaných studií je závěr orientačního inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu. Ten byl vyhotoven na základě dat historicky provedených vrtů v zájmovém území. Dle závěrů průzkumu je zakládání průmyslových staveb v území možné a ve většině území jsou základové poměry hodnoceny jako jednoduché. Kvůli typu stavebních objektů se i tak předpokládá zakládání na pilotech. Výsledky průzkumu si můžete prohlédnout ZDE

V budoucích měsících, po upřesnění konceptu strategického podnikatelského parku v souvislosti se zpracováváním studie proveditelnosti, se předpokládá zadání detailnějšího průzkumu, jehož součástí bude i doplnění průzkumných vrtů v území.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky orientačního inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu

Veřejná debata 29. dubna – online přenos

Dub 25 2024 Published by under Nezařazené

Vzhledem k velkému zájmu o veřejnou debatu ohledně možné výstavby strategického podnikatelského parku, která se bude konat 29. dubna od 17 do 19 hodin v kulturním domě v obci Dolní Lutyně, bude celá akce streamována. Zároveň se omlouváme za nedorozumění ohledně distribuce lístků. Pokud se chcete akce zúčastnit, doporučujeme přijít na debatu s časovým předstihem. Stále totiž platí z důvodu požární bezpečnosti omezená kapacita sálu. Zástupci spolku Zachovejme Poolší mají přednostně místa rezervována.

Odkaz na online přenos naleznete zde.

Vaše dotazy můžete posílat do 26. dubna na adresu parklutyne@mpo.cz.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná debata 29. dubna – online přenos

Pozvánka na veřejnou debatu

Dub 22 2024 Published by under Nezařazené

Dovolujeme si vás pozvat na veřejnou debatu se zástupci projektu podnikatelského parku, které se bude konat 29. dubna od 17.00 hodin v Kulturní domě v obci Dolní Lutyně. S ohledem na kapacitu sálu (200 osob) budou na besedu distribuová­ny vstupenky, a to přednostně pro občany Věřňovic a Neradu, které leží v sousedství zamýšleného podnika­telského parku. Cílem je poskytnout informace občanům, kteří se kvůli kapacitě sálu na první besedu nedostali. Zbýva­jící volná místa v sále pak budou k dispozici i pro občany, kteří na be­sedu dorazí bez vstupenky.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na veřejnou debatu

Distribuce letáku – omluva

Dub 12 2024 Published by under Nezařazené

Vážení občané,

hluboce se omlouváme, pokud jste do schránek neobdrželi informační materiály ohledně připravovaného Parku Lutyně vč. pozvánky na debatu s občany. Roznos realizovala externí distribuční společnost ve dnech 22. a 23. 3., bohužel však ne zcela ve všech částech obce Dolní Lutyně. Aby se situace neopakovala, distribuci dalších informačních materiálů v částech Věřňovice a Nerad zajistí napřímo Rozvojová regionální agentura MSID. Je naším prvořadým cílem vás o všem transparentně informovat a chceme proto využít všechny informační kanály. Je nám upřímně líto, že k této situaci došlo. Absolutně odmítáme, že by bylo naším záměrem někomu cíleně dané materiály nedistribuovat. Aktuálně připravujeme další informační materiály s novými informacemi, které budou občanům Věřňovic a Neradu doručeny do schránek v nejbližších dnech a umístěny budou fyzicky i na obecním úřadě. Všechny aktuality a důležité informace o projektu podnikatelského parku naleznete také na tomto webu.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Distribuce letáku – omluva

Zadané průzkumy a studie

Kvě 22 2024 Published by under Nezařazené

Projekt Park Lutyně se aktuálně nachází ve fázi příprav a průzkumů, tj. zjišťuje se, zda je realizovatelný tak, aby naplnil veškeré požadavky na ochranu přírody, udržitelnost, hygienické limity apod.

V rámci přípravné fáze byly zadány průzkumy a studie uvedené v následující tabulce:

ČÍST VÍCE

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zadané průzkumy a studie

VIDEOZÁZNAM: Veřejná debata v obci Dolní Lutyně

Bře 28 2024 Published by under Nezařazené

V pondělí 25. března proběhla v obci Dolní Lutyně za účasti zástupců státu a kraje veřejná debata s místními občany. Hlavním tématem byla příprava plánovaného projektu strategického podnikatelského parku. Někteří zájemci se akce ať už z kapacitních, nebo časových důvodů nemohli zúčastnit. Proto jsme připravili záznam na tomto odkazu.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VIDEOZÁZNAM: Veřejná debata v obci Dolní Lutyně

Vláda schválila přípravu plochy u Dolní Lutyně pro možnou strategickou investici

Bře 14 2024 Published by under Nezařazené

Vláda dnes schválila zahájení přípravy projektu na výstavbu Strategického podnikatelského parku u obce Dolní Lutyně v Moravskoslezském kraji. Jde o projekt strategického významu s vysokou přidanou hodnotou, který může být velmi významný pro budoucnost českého hospodářství, výrazně může také pomoci Moravskoslezskému kraji ve vyrovnávání se s ekonomickou transformací, jejíž součástí je i útlum těžby uhlí a těžkého průmyslu. Koordinaci projektu dostalo na starost Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

ČÍST VÍCE

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vláda schválila přípravu plochy u Dolní Lutyně pro možnou strategickou investici

Next »