Ekonomický přínos pro region a Česko

Projekt Park Lutyně by se mohl stát klíčovou investicí do české ekonomiky. Na základě reference již realizovaných projektů obdobného typu a podobných projektů konzultovaných agenturou CzechInvest se dá odhadovat, že vzhledem k velikosti zamýšleného území by mohla přinést investici o celkové výši až 200 miliard korun a vytvořit až 7 tisíc kvalifikovaných pracovních míst. Projekt by se tak mohl stát zásadním impulsem nejen pro Moravskoslezský kraj, ale pro pro celé Česko. Významný bude i multiplikační efekt, který regionu přinese rozvoj regionálních dodavatelských řetězců a vytvoří tak další stovky až tisíce pracovních míst. Samozřejmostí bude i vliv na rozvoj školství s důrazem na moderní technické vzdělávání a spolupráci s univerzitami na výzkumu a vývoji.

Nová kvalitní pracovní místa

Moravskoslezský kraj čelí důsledkům útlumu těžby a využívání uhlí a platí jeden z regionů s nejnižší zaměstnaností v Česku. Projekt by mohl vytvořit až 7 tisíc kvalitních pracovních pozic, což znamená velkou příležitost pro obyvatele regionu.

Rozvoj infrastruktury

Projekt přinese rozvoj dopravní a technické infrastruktury, stejně jako rozšíření občanské vybavenosti, včetně škol, školek, zdravotnických zařízení a bydlení.

Moderní průmysl jako nové odvětví

Projekt je o vzniku nového moderního odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Projekt  se může stát důležitou součástí ekonomické transformace regionu po ukončení těžby uhlí a útlumu těžkého průmyslu a může vytvořit celý hodnotový řetězec, který může z kraje udělat centrum moderního průmyslu.

Rozvoj vzdělávání

Projekt a celé navazující odvětví představuje velkou příležitost v podobě modernizace technického vzdělávání jak na úrovni středních škol, tak vysokých. Přinese podporu moderních studijních oborů. Spolupráce s vysokými školami a univerzitami, jako je VŠB – Technická univerzita Ostrava, otevře nové možnosti pro výzkum a inovace v oblasti nových materiálů, energetických systémů a udržitelných technologií. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem se počítá se zavedením nových učebních oborů a programů, které umožní vzdělávání dle nejmodernějších požadavků.

Podpora regionálního podnikání a dodavatelských řetězců

Realizace strategického parku v Moravskoslezském kraji otevře nové příležitosti pro malé a střední podniky v regionu. Projekt přinese rozvoj nových a posílení stávajících dodavatelských řetězců, což znamená zvýšenou poptávku po službách a výrobcích z místních zdrojů. Projekt může vést k vytvoření programů pro startupy a inovativní firmy, které se zaměřují na technologie budoucnosti, jako jsou bateriové systémy, udržitelná mobilita a digitalizace výrobních procesů.