Pečlivá ochrana přírody

Projekt Park Lutyně vznikne s maximálním ohledem na okolní přírodu a biodiverzitu. Při jeho realizaci budou zavedena taková opatření, která zachovají klíčové funkce zdejší evropsky významné lokality, včetně ochranných zón a výsadby nové zeleně.

Zelený pás mezi továrnou a okolím

Mezi továrnou a okolními obcemi vznikne jako bariéra speciálně upravený zelený pás doplněný o terénní úpravy o šířce až 200 metrů. Ten minimalizuje vizuální a akustický dopad továrny na okolní krajinu, a zároveň poskytne životní prostor pro místní druhy rostlin a živočichů.

Výsadba nové zeleně

V plánu je rozsáhlá výsadba stromů a keřů, které nejen že přispějí k zlepšení kvality vzduchu, ale také zachová místní biodiverzitu.

Ochrana místní ptačí rezervace

Cílem projektu je zajistit takový postup, který nenaruší funkci místní ptačí rezervace. Zvolený postup je v souladu s doporučeními Agentury ochrany přírody a krajiny, jeho základem je spolupráce s advokátní kanceláří Frank Bold, která se podílela na vzniku deklarace o ochraně této lokality. Jde o záruku, že projekt bude nad rámec standardních zákonných procesů důkladně posouzen z hlediska minimalizace dopadů na životní prostředí.