Aktualita

Pozvánka na veřejnou debatu

Dovolujeme si vás pozvat na veřejnou debatu se zástupci projektu podnikatelského parku, které se bude konat 29. dubna od 17.00 hodin v Kulturní domě v obci Dolní Lutyně. S ohledem na kapacitu sálu (200 osob) budou na besedu distribuová­ny vstupenky, a to přednostně pro občany Věřňovic a Neradu, které leží v sousedství zamýšleného podnika­telského parku. Cílem je poskytnout informace občanům, kteří se kvůli kapacitě sálu na první besedu nedostali. Zbýva­jící volná místa v sále pak budou k dispozici i pro občany, kteří na be­sedu dorazí bez vstupenky.