Aktualita

Výsledky orientačního inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu

Prvním z dílčích výsledků aktuálně zadávaných studií je závěr orientačního inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu. Ten byl vyhotoven na základě dat historicky provedených vrtů v zájmovém území. Dle závěrů průzkumu je zakládání průmyslových staveb v území možné a ve většině území jsou základové poměry hodnoceny jako jednoduché. Kvůli typu stavebních objektů se i tak předpokládá zakládání na pilotech. Výsledky průzkumu si můžete prohlédnout ZDE

V budoucích měsících, po upřesnění konceptu strategického podnikatelského parku v souvislosti se zpracováváním studie proveditelnosti, se předpokládá zadání detailnějšího průzkumu, jehož součástí bude i doplnění průzkumných vrtů v území.